Anna House Klinika Stomatologiczna

Procedura składania skarg

Chcemy, aby nasze usługi spełniały oczekiwania użytkowników. Jeśli masz obawy lub skargi dotyczące jakiegokolwiek aspektu naszych usług, chcemy wiedzieć, jakie błędy popełniliśmy i określić, w jaki sposób możemy się poprawić, aby w przyszłości spełnić Twoje oczekiwania. Naszym celem jest wyciąganie wniosków z otrzymanych informacji zwrotnych i ulepszanie usług świadczonych naszym pacjentom.

Będziemy rozpatrywać skargi w sposób uprzejmy i niezwłoczny, dążąc do jak najszybszego rozwiązania sprawy.

Złożenie skargi

Jeśli chcesz złożyć skargę lub po prostu dać nam znać, jak mogliśmy zrobić to lepiej, skontaktuj się z Charlotte Benson, naszą kierowniczką ds. reklamacji:

  • Telefonicznie pod numerem 0208 88 55 777
  • Pocztą elektroniczną na adres benson1@nhs.net lub manager@annahousedentalclinic.co.uk
  • Listownie na adres Charlotte Benson - Anna House Dental Clinic, 214-218 High Road, N15 4NP
  • Osobiście.

 

Kierownik ds. skarg zwykle pracuje w przychodni w alternatywne wtorki, czwartki i soboty i dołoży wszelkich starań, aby być dostępnym w tych godzinach. Może okazać się, że wygodniej będzie umówić się na spotkanie z kierownikiem ds. skarg, aby upewnić się, że może poświęcić wystarczająco dużo czasu na spotkanie z Tobą.

Jeśli skontaktujesz się z praktyką w celu złożenia skargi, a kierownik ds. skarg nie będzie dostępny, ustalimy dogodny czas, w którym będzie mógł się z Tobą skontaktować. Poprosimy o podanie krótkich szczegółów skargi, aby kierownik ds. skarg mógł zebrać wszelkie przydatne informacje przed skontaktowaniem się z Tobą. Otrzymasz kopię notatek sporządzonych dla kierownika ds. skarg.

Jeśli sprawa wymaga natychmiastowej reakcji, zajmie się nią starszy członek zespołu stomatologicznego.

Jeśli skarga dotyczy leczenia stomatologicznego lub naliczonej opłaty, zazwyczaj poprosimy danego dentystę o skontaktowanie się z pacjentem, chyba że pacjent sobie tego nie życzy.

Potwierdzamy wszystkie skargi na piśmie i załączamy kopię niniejszego kodeksu praktyk tak szybko, jak to możliwe, zwykle w ciągu 3 dni roboczych;

Prowadzenie dochodzenia w sprawie skargi

Zaoferujemy Państwu omówienie skargi i zapytamy, w jaki sposób chcieliby Państwo być informowani o rozwoju sytuacji - telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub podczas bezpośrednich spotkań. Poinformujemy Państwa, w jaki sposób zajmiemy się Państwa skargą i jaki będzie prawdopodobny czas potrzebny na zakończenie dochodzenia. Jeżeli nie chcą Państwo dalej omawiać skargi, poinformujemy Państwa o przewidywanym terminie zakończenia dochodzenia.

Rozpatrzymy Twoją skargę w ciągu 10 dni roboczych lub, jeśli sprawa jest złożona, w ciągu 6 miesięcy i, w miarę możliwości, poinformujemy Cię o postępach naszego dochodzenia.

Po zakończeniu dochodzenia przekażemy użytkownikowi pełny pisemny raport, chyba że użytkownik poinformuje nas, że nie życzy sobie dalszej komunikacji. Raport wyjaśni, w jaki sposób rozpatrzyliśmy skargę, do jakich wniosków doszliśmy w odniesieniu do każdej części skargi, szczegóły wszelkich podjętych przez nas działań naprawczych oraz czy konieczne są dalsze działania.

Rejestry

Prowadzimy właściwą i kompleksową dokumentację wszelkich otrzymanych skarg oraz działań podjętych po ich rozpatrzeniu. Regularnie przeglądamy te rejestry, aby upewnić się, że dostrzegamy nasze błędy i korzystamy z każdej okazji, aby ulepszyć nasze usługi.

Jeśli nie jesteś zadowolony

Jeśli Twoja skarga dotyczyła leczenia stomatologicznego, a nie jesteś zadowolony z wyniku naszego badania, możesz podjąć się sprawy z odpowiednią organizacją zewnętrzną.

Skargi dotyczące leczenia w ramach NHS:

ANGLIA:

The Parliamentary and Health Service Ombudsman, Millbank Tower, Millbank London SW1P 4QP (0345 015 4033 lub www.ombudsman.org.uk).

W przypadku skarg dotyczących leczenia prywatnego:

Dental Complaints Service, 37 Wimpole Street, London W1G 8DQ. Zadzwoń pod numer 020 8253 0800 lub online na stronie Dental Complaints Service.

Data przeglądu: wrzesień 2024 r.