Anna House Klinika Stomatologiczna

Procedura składania skarg

Chcemy, aby nasze usługi spełniały Państwa oczekiwania. Jeśli masz wątpliwości lub skargę dotyczącą któregoś z aspektów naszych usług, chcemy wiedzieć, jakie błędy popełniliśmy i określić, w jaki sposób możemy je poprawić, aby zapewnić spełnienie Twoich oczekiwań w przyszłości. Naszym celem jest wyciągnięcie wniosków z każdej otrzymanej informacji zwrotnej i udoskonalenie usług, które świadczymy naszym pacjentom.
Będziemy rozpatrywać skargi uprzejmie i szybko oraz dążyć do jak najszybszego rozwiązania sprawy.

Złożenie skargi

Jeśli chcesz złożyć skargę lub po prostu dać nam znać, jak mogliśmy zrobić to lepiej, skontaktuj się z Charlotte Benson, naszą kierowniczką ds. reklamacji:

- Telefonicznie: 0208 885 5777, pocztą elektroniczną: charlotte.benson1@nhs.net
- Listem do Charlotte Benson w Anna House Dental Clinic lub osobiście.

Menadżer ds. reklamacji zwykle pracuje w gabinecie w środy i będzie starał się być dostępny w tym czasie. Być może wygodniej jest umówić się z Menadżerem ds. Reklamacji, aby zapewnić, że będzie on mógł poświęcić wystarczająco dużo czasu na spotkanie z Państwem.

Jeśli skontaktują się Państwo z praktyką w celu złożenia skargi, a kierownik ds. skarg i zażaleń nie jest dostępny, zorganizujemy dla nich dogodny czas na kontakt z Państwem. Poprosimy Państwa o krótkie szczegóły dotyczące Państwa skargi, aby kierownik ds. reklamacji mógł zebrać wszelkie przydatne informacje przed skontaktowaniem się z Państwem. Otrzymają Państwo kopię notatek sporządzonych dla Menadżera ds. Reklamacji. Jeśli sprawa wymaga bardziej natychmiastowej odpowiedzi, zorganizujemy starszego członka zespołu dentystycznego, który się nią zajmie. Jeśli Państwa skarga dotyczy leczenia dentystycznego lub pobieranej opłaty, zazwyczaj poprosimy danego dentystę o kontakt z Państwem, chyba że Państwo tego nie chcą.

Wszystkie skargi przyjmujemy do wiadomości na piśmie i załączamy kopię niniejszego kodeksu postępowania tak szybko, jak to możliwe, zwykle w ciągu 3 dni roboczych.

Prowadzenie dochodzenia w sprawie skargi

Zaoferujemy Państwu omówienie skargi i zapytamy, w jaki sposób chcieliby Państwo być informowani o rozwoju sytuacji - telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub podczas bezpośrednich spotkań. Poinformujemy Państwa, w jaki sposób zajmiemy się Państwa skargą i jaki będzie prawdopodobny czas potrzebny na zakończenie dochodzenia. Jeżeli nie chcą Państwo dalej omawiać skargi, poinformujemy Państwa o przewidywanym terminie zakończenia dochodzenia.

Zbadamy Twoją skargę w ciągu 10 dni roboczych) lub, jeśli sprawa jest złożona, w ciągu 6 miesięcy i, w miarę możliwości, poinformujemy Cię o postępach naszego dochodzenia. Po zakończeniu dochodzenia przedstawimy Państwu pełny pisemny raport, chyba że poinformowali nas Państwo, że nie życzą sobie Państwo dalszej komunikacji. W sprawozdaniu zostanie wyjaśniony sposób, w jaki rozpatrzyliśmy skargę, wnioski, do których doszliśmy w odniesieniu do każdej części skargi, szczegóły dotyczące wszelkich podjętych przez nas działań naprawczych oraz czy konieczne są dalsze działania.

Rejestry

Prowadzimy właściwą i wszechstronną dokumentację wszelkich otrzymanych skarg i działań podjętych w wyniku dochodzenia. Regularnie sprawdzamy tę dokumentację, aby mieć pewność, że rozpoznajemy nasze błędy i wykorzystujemy każdą okazję do poprawy naszych usług.

Jeśli nie jesteś zadowolony

Jeśli Twoja skarga dotyczyła leczenia stomatologicznego, a nie jesteś zadowolony z wyniku naszego badania, możesz podjąć się sprawy z odpowiednią organizacją zewnętrzną.

Skargi dotyczące leczenia w ramach NHS:
Rzecznik Praw Obywatelskich Parlamentu i Służby Zdrowia, Millbank Tower, Millbank London SW1P 4QP (0345 015 4033 lub http://www.ombudsman.org.uk).

Skargidotyczące prywatnego leczenia:
Dental Complaints Service, 37 Wimpole Street, London W1G 8DQ. (020 8253 0800 lub online pod adresem https://contactus.gdc-uk.org/dcs/Complaint/PrivatePatients).

Data przeglądu: styczeń 2021 r.